Wycieczki do Wilna, Grodna, na Litwę, Białoruś, Łotwę, Estonię, Rosję, Ukrainę

Strona Główna »  Poprzednia strona »  3 dni - Szlakiem Słynnych Polaków

3 dni - Szlakiem Słynnych Polaków

Dzień 1


 • Ostra Brama z cudownym obrazem
 • Brama Bazylianów.Klasztor. Cela Konrada.
 • Rynek.Ratusz.Miejsca upamiętniające A. Mickiewicza i St.Moniuszkę
 • Deptak przy ul. Niemieckiej.Dom, w którym mieszkał kompozytor
 • Zaułek zakochanych z pomnikiem kompozytora.
 • Uniwersytet Wileński z tablicami słynnych Polaków. Księgarnia z freskami słynnych Polaków.Dziedziniec A.Mickiewicza.Kościół p.w.św.Janów - panteon polskiej kultury.(wstęp1 Lt,5 Lt)
 • Zaułek literacki.Miejsca upamiętniające J.Słowackiego, J.I.Kraszewskiego, F, Ruszczyca
 • Muzeum A.Mickiewicza (wstęp 2,4 Lt)
 • Zaułek gotycki z pomnikiem A.Mickiewicza

Dzień 2

 

 • Zarzecze.Dzielnica K.I.Gałczyńskiego.Kawiarenka „Zielona gęś”.
 • Spacer uliczkami dzielnicy bohemy artystycznej.Anioł Zarzeczny.Konstytucja Zarzecza.
 • Borejkowczyzna(20km od Wilna) dworek Władysława Syrokomli. Muzeum.(wstęp 2 Lt).
 • Cmentarz na Rossie.Mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego. Miejsce spoczynku Polaków ( Wł.Syrokomli, J.Lelewela, E.Słowackiego i in.)
 • Antokol.Kośc.p.w.ap.Piotra i Pawła – perłą baroku.
 • Klasztor kanoników laterańskich.Cele więzienne.
 • Wzgórza Belmontu – ulubione miejsca Filomatów.
 • Spacer nad Wilenką. Czas na relaks.

 

Dzień 3

Troki – miasto położone wśród jezior. Opisy pięknej przyrody, ruiny zamku średniowiecznego – często są spotykane w twórczości Wł. Syrokomli. Dzisiaj słynące z Zamku na wyspie jeziora Galwe i Karaimów.


 • Zamek Wielkich Książąt Litewskich (wstęp 5,8,12 Lt)
 • Tradycje i obyczaje Karaimów.Spacer ulicą Karaimską. Kinessa.

 

Kowno – położone w pięknej dolinie u ujścia Wilii do Niemna. Drugie po Wilnie centrum kulturalne i naukowe Litwy,duży ośrodek gospodarczy kraju.


 • Ruiny najstarszego Zamku murowanego na Litwie
 • Stacja poczty konnej.Muzeum Telekomunikacji(wstęp 4;6 Lt)
 • Tablica pamiątkowa,upamiętniająca miejsce pracy A.Mickiewicza
 • Spacer nad Niemnem
 • Dom Perkunasa. Muzeum A.Mickiewicza(2;4 Lt)
 • Ratusz „Biały łabędź”
 • Panorama ze wzgórza Aleksoty
 • Deptak. Nowe Miasto

 


Cena: na zamówienie

Cena zawiera: transport autokarem, opieka pilota, ubezpieczenie KL i NNW, usługi przewodnickie, 2 noclegi, 2 obiadokolacje, 2 śniadania

Cena nie zawiera: biletów wstępu podanych w programie

Uczestnicy powinni posiadać dowód osobisty lub paszport

 

Opublikowane na stronach internetowych sambia.net.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w
rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


 


© 2014 Biuro Podróży SAMBIA 

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU
adstat